Koordinatörün Mesajı

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü olarak üç temel amaç doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu amaçlardan ilki, üniversitemiz mensupları ve birimleri arasında etkili iletişimi sağlamak; ikinci olarak, üniversitemizin iletişim hedeflerini belirlemek ve bu hedefleri hayata geçirecek uygulamaları planlayıp uygulamak ve üçüncü olarak da üniversitemizin kurumsal kimliğini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak ve üniversitemizin itibarına etki edecek çalışmalar yapmaktır.

Koordinatörlüğümüz, üniversitemiz mensupları ve birimleri arasında etkili iletişimi sağlamak amacıyla, bilginin etkili ve verimli şekilde paylaşılması için iletişim kanallarının tüm birimlerimiz tarafından etkili şekilde kullanılması için çaba harcamaktadır. Üniversitemiz birimlerinin düzenlediği etkinliklerin hayata geçirilmesinde, protokol düzenlemesinde ve etkinliklerin duyurulmasında aktif olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üniversitede yapılan etkinlikleri haberleştiriyor, üniversitemizin sosyal medya hesaplarına uygun içerikler üreterek, yayınlıyoruz.

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü olarak, üniversitemizin iletişim hedeflerini belirlemek, hedefe yönelik stratejiler geliştirmek ve bu stratejilere uygun eylem programlarının uygulama sürecini yönetmeyi amaçlıyoruz.

Koordinatörlük olarak, üniversitenin kurumsal kimliğine ve itibarına değer katacak iletişim, tanıtım ve yönetim stratejilerini oluşturuyoruz. Üniversitenin kurumsal kimliğini, ulusal ve uluslararası alanlarda en etkin şekilde tanıtacak, üniversitenin kurumsal itibarını geliştirici çalışmalarda bulunuyoruz.

“Köklü geçmiş güçlü gelecek” ilkesiyle öğrenci, personel ve akademisyenlerimizin başarılarının ülkemizde ve dünyada karşılık bulması için çalışıyoruz.

Üniversitemizin kurumsal iletişiminin planlı, organize ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla sürdürdüğümüz organizasyon ve faaliyetlerde sizlerin de desteğini umuyoruz.

Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı
Kurumsal İletişim Koordinatörü


Bu sayfa Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından en son 04.03.2020 11:25:24 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM