Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Yönergesi

Üniversitemizin değerli öğrencilerinin, akademik ve idari personelinin Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü’nü daha yakından tanıması için bu bilgilendirme yazısını kaleme aldık. Bu yazıda Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünün; görev ve sorumluluk alanlarını daha açık ve doğru şekilde anlayabilecek ve birimimizi daha yakından tanıyabileceksiniz. 

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünün amacı; üniversitemizin tüm paydaşları arasında bir köprü vazifesi görme işlevini yerine getirmektir. Bu amacı gerçekleştirmek için; tüm birimlerimiz tarafından doğru iletişim kanallarının kullanılmasını hedefler.  

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü; Marmara Üniversitesi’nin iletişim hedeflerinin belirlenerek kurum imajının ve kimliğinin geliştirilmesini sağlar. Bunun için; stratejik plan ve programlar çerçevesinde çalışır. 

Koordinatörlüğümüz, bu hedeflere ulaşmak için kurum içi ve kurum dışı iletişim faaliyetlerinde; okullar, yerel yönetimler, basın kuruluşları ve bunun gibi paydaşlar ile ortak çalışmalar yürütür.

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü; vermek istediği mesajların doğru şekilde algılanması ve devamlılığının sağlanması için paydaşlarıyla yürüttüğü çalışmalarda iş birliğine önem vermektedir.

Koordinatörlüğümüzün yaptığı çalışmalar ve sorumlulukları aşağıda listelenmiştir. 

 

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü;

 

  • Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, “Kurumsal Kimlik Çalışmaları” kapsamında; üniversitemizi temsil edecek olan yazılı, basılı ve görsel dökümanların kurallarını belirleyerek kılavuz haline getirdi.  
  • Kurumsal Kimlik Çalışmaları doğrultusunda; üniversite, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitüler için yeni logo tasarımlarıyla birlikte, üniversitemiz ve birimlere ait kurumsal renk çalışması tamamlandı. Konuyla ilgili bilgilere koordinatörlüğümüz internet sitesinden ulaşılabilir. 
  • Üniversitemiz tarafından düzenlenen organizasyonlara fotoğraf çekim desteği verilir.
  • Marmara Üniversitesi çatısı altında yapılan ve haber yapılmak üzere koordinatörlüğümüze ulaştırılan her türlü akademik ve idari faaliyet için basın bülteni hazırlanarak kamuoyuna en hızlı şekilde aktarılır. 
  • Koordinatörlüğümüze ulaştırılan ve haber niteliği taşıyan her türlü etkinlik haberleştirilerek üniversite ana sayfasından ve sosyal medya hesaplarından yayınlanır.
  • Marmara Üniversitesi internet sayfasında yer alan haberlerin İngilizce çevirileri yapılarak üniversitemizin ingilizce sayfasında yayınlanır. 
  • Üniversitemizle ilgili basında yer alan haberlerin takibi yapılarak arşivlenir. 
  • Koordinatörlüğümüz; tanıtım, fuar ve etkinlik gibi faaliyetlere katılım takvimini belirleyerek hayata geçirir. Bu tip organizasyonlarda Marmara Üniversitesi’nde eğitim almaya aday öğrencilerin beklentilerini tespit ederek, bunlarla ilgili gerekli çalışmaların yürütülmesini sağlar.
  • Okullardan gelen üniversite tanıtım-gezi taleplerini alır, organize eder, takvime uygun bir şekilde tanıtım yapılmasını sağlar.
  • Marmara Üniversitesi Bilgi Edinme ve CİMER kanallarından gelen talepleri karşılar, ilgili birimlere iletilmesini ve gerekli cevapların verilmesi süreçlerini yürütür. Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü kendisine gelen bu yazıları bir gizlilik içerisinde tasnif ederek; ilgili birimlere ulaştırmakta; aynı şekilde evrakların yollandığı birimlerden de gizliliğe dikkat etmeleri ve cevap süresini aşmamaları konusunda azami dikkat göstermelerini talep eder. 

 

Marmara Üniversitesi internet sayfasında yer alan haberler ile slider bölümünde yer alan slaytlar koordinatörlüğümüz tarafından hazırlanarak yayına alınır. Ana sayfadaki duyuru ve etkinliklerle ilgili çalışmalar ise Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. 

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü’ne ait internet sayfasına Marmara Üniversitesi ana sayfasından da ulaşılabileceği gibi; kurumsaliletisim.marmara.edu.tr adresinden de erişim sağlanabilir. Bu sayfaya ait her türlü içerik koordinatörlüğümüz tarafından üretilmektedir.

Kurumsal İletişim aynı zamanda;

adreslerinden ulaşılan Marmara Üniversitesi’nin dijital medya kanallarının içerik yönetimi ve hesapların takip edilmesi faaliyetlerini yürütür. 

Koordinatörlüğümüz görev ve sorumlulukları ile ilgili yönergeyi internet adresimizden inceleyebilirsiniz.

Koordinatörlüğümüz ile ilgili her türlü talep ve önerilerinizi kurumsaliletisim@marmara.edu.tr adresinden bizlere iletmeniz ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeniz bizi memnun edecektir.

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
KURUMSAL İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ


Bu sayfa Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından en son 21.12.2021 10:16:36 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM