CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİ (CİMER)

Dilekçe hakkı, sorulara cevap almak suretiyle bilgi edinmeyi, şikayette bulunmak suretiyle denetlemeyi, dilek ve öneride bulunmak suretiyle de demokratik katılımı sağlayan siyasal haklardandır. CİMER bu hakların kullanımını sağlayan etkin bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. 

 

• T.C. Anayasası Kanun No: 2709

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2709&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0

 

• 3056 Sayılı Kanun Uyarınca Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının Görevleri

https://bimer.basbakanlik.gov.tr/Docs/yardim.pdf

 

• 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.3071&sourceXmlSearch&MevzuatIliski=0

 

• 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu.

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.4982&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch

 

• Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik.

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.20047189&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch

 

• Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılmasına Dair Başbakanlık Genelgesi 2004/12

http://www.basbakanlik.gov.tr/genelge_pdf/2004/2004-0320-01327.pdf

 

• Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)- Doğrudan Başbakanlık Genelgesi 2006/3

http://www.basbakanlik.gov.tr/genelge_pdf/2006/2006-0010-006-00567.pdf


Bu sayfa Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından en son 20.12.2021 14:04:28 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM