Bilgi Edinme

Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak, kişilerin bilgi edinme haklarını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenleyen 4982 sayılı `Bilgi Edinme Hakkı Kanunu` 24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete` de yayınlanmış ve 24 Nisan 2004 tarihinden itibaren de yürürlüğe girmiştir. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu`nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usulleri düzenleyen yönetmelik ise 27.04.2004 tarihli Resmi Gazete` de yayınlanmıştır.

Bilgi edinme başvurusunu posta veya faks ile yapmak istiyorsanız başvuru form örnekleri HTML ve Microsoft Word formatında aşağıda verilmiştir. Bilgi edinme formlarınızı Kurumsal İletişim Koordinatörlüğüne, e-posta yolu ile gönderebilirsiniz.

Bilgi Edinme Hakkı İletişim: bilgiedinme@marmara.edu.tr

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu için tıklayın
    

Gerçek Kişiler İçin Bilgi Edinme Başvurusu Formu

Tüzel Kişiler İçin Bilgi Edinme Başvurusu Formu

 

 


Bu sayfa Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından en son 21.12.2021 10:05:32 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM