Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

Bilgi Edinme

Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak, kişilerin bilgi edinme haklarını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenleyen 4982 sayılı `Bilgi Edinme Hakkı Kanunu` 24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete` de yayınlanmış ve 24 Nisan 2004 tarihinden itibaren de yürürlüğe girmiştir. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu`nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usulleri düzenleyen yönetmelik ise 27.04.2004 tarihli Resmi Gazete` de yayınlanmıştır.

Bilgi edinme başvurusunu posta veya faks ile yapmak istiyorsanız başvuru form örnekleri HTML ve Microsoft Word formatında aşağıda verilmiştir. Bilgi edinme formlarınızı Kurumsal İletişim Koordinatörlüğüne, e-posta yolu ile gönderebilirsiniz.

Bilgi Edinme Hakkı İletişim: bilgiedinme@marmara.edu.tr
    

Gerçek Kişiler İçin Bilgi Edinme Başvurusu Formu

Tüzel Kişiler İçin Bilgi Edinme Başvurusu Formu

 

 

Bu sayfa Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından en son 12.07.2018 12:53:45 tarihinde güncellenmiştir.